Liên vấn đề liên lạc Oaktree

Chôn cất

Inter đã đưa ra tuyên bố riêng, xác nhận việc tiếp quản câu lạc bộ Oaktree Capital. Một tuyên bố trên trang web chính thức của câu lạc bộ có nội dung:

Ngày 23 tháng 5 năm 2024 – Ngày 22 tháng 5 năm 2024, FC Internazionale Milano SpA (“Inter”) nhận được thông báo từ cổ đông Grand Tower S.à rl (“GT”) – nắm giữ 68,55% cổ phần trong vốn cổ phần của Inter – mà nó đã được thông báo, ngoài những cái khác, (i) về việc thực thi cam kết đối với cổ phần của Great Horizon S.à rl (cổ đông duy nhất của Grand Sunshine S.à rl, đồng thời là cổ đông duy nhất của GT ) (“GH”) bởi GLAS Trust Corporation Limited (“Đại lý bảo mật”), với tư cách là đại lý và OCM Luxembourg Sunshine S.à rl (“OCM” một đơn vị liên quan đến các quỹ được quản lý bởi/các đơn vị liên kết với Oaktree Capital Management, LP( “Oaktree”)), là phương tiện được chỉ định, chỉ định và ủy quyền bởi Cơ quan An ninh; và (ii) trong trường hợp, do kết quả của việc thực thi nói trên, OCM đã giành được quyền kiểm soát trực tiếp 100% vốn cổ phần của GH và do đó, nắm quyền kiểm soát gián tiếp đối với Inter. Cùng ngày, Inter được thông báo thêm rằng GH cũng đã giành được quyền kiểm soát và quyền sở hữu LionRock Zuqiu Limited, một công ty gián tiếp nắm giữ 31,05% cổ phần của Inter thông qua công ty con International SportsCapital SpA.

Kết quả của việc trên là Oaktree đã giành được quyền kiểm soát gián tiếp tổng thể 99,6% vốn cổ phần của Inter.

Không có sự kiện kích hoạt thay đổi quyền kiểm soát nào còn tồn đọng theo khoản €415.000.000 Inter Media and Communications SpA 6,750% Ghi chú được bảo đảm cấp cao đến hạn vào năm 2027 (“Ghi chú cấp cao”) và không có sự kiện nào ở trên gây ra bất kỳ Vi phạm hoặc Sự kiện Vi phạm nào theo Ghi chú cấp cao. Không có tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra trong thông báo này và tất cả các tuyên bố chỉ được đưa ra kể từ ngày thông báo.

Để ý

Thông báo này cấu thành việc tiết lộ công khai thông tin nội bộ theo Quy định (EU) 596/2014 (16 tháng 4 năm 2014).

Theo dõi tỷ lệ cược bóng đá Serie A (Serie A) và cập nhật tin tức, tỷ số, kết quả bảng xếp hạng chi tiết của Serie A. Cùng bạn trải nghiệm từng trận đấu hấp dẫn của Serie A.